monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Miza celui mai lung proces aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj. De mai bine de 16 ani, două familii se războiesc pentru un apartament

Un apartament cu trei camere situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca este miza pentru care de mai bine de 16 ani două familii din Cluj-Napoca se războiesc în justiţie. Procesul a început în 1998 la Judecătoria Cluj şi în prezent, după 16 ani, a ajuns la Curtea de Apel Cluj, în recurs.

Blocul se află vizavi de Piaţa Mărăşti

Potrivit reprezentanţilor Curţii de Apel Cluj, „acest dosar a fost identificat ca fiind cel mai vechi dosar pe rolul Curţii de Apel Cluj. Acesta a fost înregistrat la Judecătoria Cluj în data de 12 mai 1998, iar în data de 22 ianuarie 2014 a fost înregistrat la Curtea de Apel Cluj, având ca stadiu procesual recursul”.

Un apartament cu trei camere, două balcoane şi o suprafaţă utilă de 67,18 mp, care potrivit agenţiilor imobiliare se vinde astăzi cu sume cuprinse între 70.000 şi 85.000 de euro. Pentru această „avere” se luptă de mai bine de 16 ani familia Masody cu familia Rotariu şi cu Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.


Au cerut şi au primit

Masody Gheorghe şi Masody Anna-Maria locuiesc în prezent în Budapesta (Ungaria) şi au intentat proces familiei Rotariu şi autorităţilor locale pentru a-şi recupera apartamentul, retrocedat, între timp, în natură de autorităţi, după ce a fost preluat de stat, în baza decretului 223/74 cu plata a 35.900 lei cu titlu de despăgubiri. „Apartamentul retrocedat a fost proprietatea noastră fiind preluat de stat”, spun aceştia.

În 1998, prin cererea înregistrată la Judecătoria Cluj reclamanţii Masody Gheorghe şi Masody Anna-Maria au solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Ana Rotariu şi Sergiu Adrian Rotariu cu SC URBANA SA Cluj şi evacuarea celor doi din imobilul situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.


“Am solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părâţi şi SC URBANA SA Cluj, să dispună rectificarea în cartea funciară prin radierea întabulării dreptului de proprietate al pârâţilor asupra imobilului, evacuarea necondiţionată a pârâţilor din imobil şi obligarea acestora la plata către reclamanţi a sumei de 15.500.000 lei reprezentând chiria pe care familia Rotariu o datorează pentru folosinţa abuzivă a imobilului”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Motivul principal al acţiunii l-a constituit restituirea imobilului în natură familiei Masody de către Prefectura Cluj.


Prin sentinţa civilă nr 6490/1998 Judecătoria Cluj a admis cererea familiei Masody şi a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare şi a dispus evacuarea familiei Rotariu din imobilul situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.

Împotriva acestei hotărâri familia Rotariu a declarat apel, apel care a fost admis doar în parte de către Tribunalul Cluj. Instanţa de apel a respins cererea în evacuarea familiei Rotariu din imobil, astfel că hotărârea de evacuare a fost pusă în executare în 2003.


Ceartă pe lege

Ana Rotariu şi Sergiu Adrian Rotariu au cumpărat imobilul situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 în anul 1992 de la SC URBANA SA Cluj, societate care se ocupa de administrarea fondului locativ al Primăriei Cluj-Napoca. Potrivit contractului, costul apartamentului a fost de 177.124 de lei, bani achitaţi integral de familia Rotariu.

„Apartamentul în cauză era liber la data de 22 decembrie 1989 fiind repartizat în baza Legii 5/73 şi încheiat contract de închiriere”, au arătat reprezentanţii SC URBANA SA Cluj.


În motivarea poziţiei lor procesuale, familia Rotariu a arătat că a dobândit cu bună credinţă imobilul litigios conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu SC URBANA SA Cluj deoarece „aşa cum rezultă din cartea funciară nu au mai fost înscrise în CF alte persoane înaintea noastră”.

Totodată, au precizat că apartamentul în discuţie a fost construit din fondul locativ de stat, iar până în 1999 nimeni nu le-a adus la cunoştinţă despre pretenţiile familiei Masody, motiv pentru care au ipotecat apartamentul în favoarea Băncii Populare Napoca, ipoteca fiind înscrisă şi la ora actuală în CF, deşi creditul a fost rambursat.

În schimb, familia Masody spune că în temeiul contractului menţionat, familia Rotariu a dobândit dreptul de proprietate în condiţiile Decretului Legii 61/1990 asupra apartamentului, deşi acest imobil nu intră sub incidenţa acestui act normativ, nefiind construit din fondul de stat.

„Cu toate că potrivit legii apartamentul era liber la data de 22 decembrie 1989 nu putea fi înstrăinat potrivit legii 112/1995, cu toate acestea s-a încheiat contract de vânzare-cumpărare. În februarie 1998 Prefectura Cluj a dispus restituirea în natură a apartamentului aflat în litigiu însă cu toate acestea familia Rotariu a dobândit pentru a doua oară proprietatea acestui imobil conform contractului de vânzare-cumpărare care a fost declarat nul prin sentinţa civilă a Judecătoriei Cluj. În calitate de proprietari, pârâţii contractând un credit la Banca Populară în sumă de 400 milioane lei, instituie o ipotecă asupra apartamentului, care în prezent este supus executării silite pornite de către bancă”, spune familia Masody.

Recursul se judecă vineri

Familia Rotariu a declarat recurs la decizia Tribunalului Cluj, recurs care se va judeca vineri la Curtea de Apel Cluj. La acest termen sunt aşteptaţi să vină din Budapesta şi familia Masody, care pe toată durată procesului şi-a desemnat un mandatar. Judecătorii Curţii de Apel Cluj au considerat că pentru acest termen este important să fie prezenţi la judecată şi aceştia, nu doar mandatarul.

„Este foarte greu să întorci în favoarea ta o soluţie după atâţia ani. Aparent par mulţi ani, dar acolo este vorba de nişte drepturi pe care familia Rotariu nu şi le-a valorificat la timp. Am argumente juridice şi sperăm că soluţia va fi în favoarea noastră”, a declarat Călin Iuga, avocatul familiei Rotariu.