monitorulcj.ro Menu
Actualitate

România aniversează astăzi zece ani de UE: „Perioadă de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor români”

Aderarea României la Uniunea Europeană în urmă cu zece ani reprezintă un moment de însemnătate istorică, întrucât a marcat „revenirea deplină în lumea democratică” a României şi debutul participării acesteia, în calitate de stat membru UE, la procesul decizional european, transmite Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

FOTO touristinromania.net

De asemenea, oficialii ministerului evidenţiază faptul că în primul deceniu de la integrarea României în UE viaţa cetăţenilor români s-a îmbunătăţit, pe fondul dezvoltării socio-economice şi a modernizării societăţii autohtone.


''Aniversăm astăzi, 1 ianuarie 2017, 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, moment de istorică însemnătate, care a marcat revenirea deplină în lumea democratică şi debutul participării României, ca stat membru UE, la procesul decizional european. Acest deceniu a reprezentat pentru România o perioadă fastă de modernizare şi de dezvoltare socio-economică, de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor români, de valorificare a integrării în Piaţa Unică Europeană. Experienţa de până acum relevă, totodată, existenţa, în continuare, de premise pentru o valorificare şi mai eficientă a beneficiilor apartenenţei la UE'', arată MAE.

MAE nu tratează în schimb două subiecte majore cu care s-a confruntat România în perioada post-integrare europeană, criza financiară mondială, survenită în decembrie 2007 şi care a avut un efect global, respectiv migraţia masivă a românilor la muncă în Europa, în special în Spania şi Italia.

În cei zece ani de la integrare, menţionează Ministerul Afacerilor Externe, România s-a situat printre promotorii cei mai activi ai continuării şi consolidării procesului de integrare europeană, subliniază Agerpres.

''Angajarea fermă şi contribuţia la eforturile vizând identificarea de soluţii la provocările cu care UE se confruntă sunt recunoscute ca atare de partenerii noştri şi reprezintă confirmări ale rolului pe care România îl are astăzi în familia europeană.

Consolidarea pe mai departe a integrării europene rămâne pentru România un obiectiv strategic. România va pleda pentru întărirea coerenţei acţiunii UE, pentru o abordare solidară şi incluzivă la nivel european, bazată pe definirea şi urmărirea unor obiective concrete, în consonanţă cu interesele cetăţenilor europeni'', afirmă sursa citată.

România dispune de voinţa şi capacitatea necesare pentru a contribui la efortul de revigorare a UE, accentuează reprezentanţii MAE.

''Este cu atât mai mult în interesul României ca aniversarea în acest an şi a împlinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma să confirme o Uniune mai puternică, mai unită şi mai coezivă, apărătoare a valorilor şi principiilor care au asigurat, peste timp, fundamentul durabil al construcţiei europene'', mai menţionează MAE.

România este membră a Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, alături de Bulgaria. Negocierile de aderare ale României s-au încheiat în decembrie 2004, Tratatul de aderare al ambelor ţări fiind semnat în aprilie 2005, în Luxemburg. Negociatorul-şef al aderării României la UE a fost clujeanul Vasile Puşcaş.