monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț finalizare proiect ”Dotare cu echipamente – Centrul Medical Kinetoteam”

Comunicat de presă


                                                                                                                         Data: 12.06.2019

Anunț finalizare proiect ”Dotare cu echipamente – Centrul Medical Kinetoteam”

KINETOTEAM SRL în calitate de BENEFICIAR a încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management  pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul cu titlul ”Dotare cu echipamente – Centrul medical Kinetoteam”, COD SMIS 116245.

Proiectul este cofinanțat  de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, având o valoare totală de 1.001.093,45 lei și o finanțare nerambursabilă  de 706.933,29 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 600.893,30 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național 106.039,99 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pe piața serviciilor medicale prin dezvoltarea economică durabilă și echilibrată a companiei și oferirea de servicii complete de recuperare medicală, performante și cu un grad înalt de profesionalism.

Rezultatele proiectului constau în:

- Achiziția de mijloace fixe performante, specifice domeniului de activitate vizat, respectiv a unui ecograf, 5 mese de terapie, un aparat terapie combinată cu 4 canale, un aparat terapie combinată cu 3 canale, un aparat terapie șocuri, un aparat unde electromagnetice, un aparat oscilații profunde,  un aparat inovativ evaluare, investigare și tratament, bare pentru reabilitare, 2 panouri de terapie ocupațională

- Achiziția unui sistem informatic compus din: aplicație software personalizată pentru gestiunea activității, 8 laptopuri, un soft editare text, un router, 2 acces point, 4 imprimante, 2 panouri terapie ocupațională.

- Crearea unui loc de muncă  în urma dezvoltării activității, vizând angajarea unei persoane din categoriile defavorizate cu scopul integrării acestora în muncă și a reducerii șomajului în rândul grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Impactul investiției la nivel local a constat în creșterea nivelului de tehnologizare și a calității serviciilor medicale oferite, precum și promovarea spiritului antreprenorial.

 

Date de contact: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Meteor,  nr 15-17, mezanin, Jud. Cluj, tel. 0744/790.120, e-mail: proiectkineto@gmail.com, persoană de contact – Vintilă Pierina-Mihaiela

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei