monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță lansarea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 20 martie

Data 05.02.2020

APEL DE SELECȚIE                

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță lansarea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 20 martie:

Măsura M2/ 6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș

17.02.2020 – 18.03.2020

 

Data lansării apelului de selecție: 17.02.2020

Beneficiari eligibili:

Entități publice

- Administrațiile publice locale și asociațiile acestora

- Asociații de Dezvoltare Intercomunitară

Entități private

- Organizații non-guvernamentale constituite în baza OG 26/2000;

- Institute de cult

Fonduri disponibile: 84.000 EURO.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 42.000 EURO.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de :

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

18.03.2020 - Biroul GAL Someș-Nadăș, din loc. Florești, str. Avram Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și vineri intre orele 10:00 – 13:00;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galsn.ro și la sediul GAL pe suport tipărit.