monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț privind demararea procedurii competitive de achiziție de lucrări în cadrul proiectului CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

Comunicat de presă

Data: 01.07.2020


Anunț privind demararea procedurii competitive de achiziție de lucrări în cadrul proiectului CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

     SC ANTOPROD SRL anunță demararea procedurii competitive de achiziție de lucrări în cadrul proiectului cu titlul "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" finanțat prin POR 2014-2020, 2.1A, cod SMIS 109508. Obiectivul general al proiectului constă în construirea unei pensiuni turistice cu un număr de 8 camere de cazare. Proiectul se implementează în Strada Colonia Făget, nr. 3A, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.
Invitația de participare și specificațiile tehnice aferente sunt publicate pe siteul web Beneficiar.fonduri-ue.ro în secțiunea Anunțuri achiziții beneficiari privați. Detalii legate de procedură se regăsesc în informațiile de mai jos: 1. Contract de finanțare nr. 2141/23.05.2018, Cod SMIS: 109508. 2. Procedura de atribuire aleasă - Procedura competitivă - beneficiari privați,  conform Ordinul nr 1284/2016. 3. Obiect contract: ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI. 4. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 2.378.632,54 lei fără TVA din care C+M 2.125.752,52 lei fără TVA, utilaje 177.829,00 lei fără TVA, dotări 66.986,49 lei fără TVA, organizare de șantier 3.153,01 lei fără TVA, cheltuieli diverse și neprevăzute 8.091,53 lei fără TVA. 5. Localizare construcție: Cluj-Napoca, identificat in CF 327815 cu număr cadastral 327815. 6. Termen de execuție: 12 luni. 7. Data limită de depunere a ofertelor: 11.07.2020, ora 12:00, pe email antoprod2016@yahoo.com. 8. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 06.07.2020, ora 12:00. 9. Criteriul de atribuire a contractului: În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, SC ANTOPROD SRL va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului, conform criteriilor menționate în specificația tehnică. 10. Mijloace de comunicare : - e-mail pentru solicitările de clarificări și contestații - email pentru transmitere comunicări – email pentru depunerea ofertelor. 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
     Pentru detalii suplimentare - persoana de contact: Raluca Boșcăneanu, manager proiect, Tel 0770539493, E-mail: antoprod2016@yahoo.com.


ANTOPROD SRL
Tel.: 0741/466.717, Fax: 0741/466.717,
E-mail: antoprod2016@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro |  facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României