monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț solicitare oferte

 

Anunț solicitare oferte


 

în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță scriere proiect: - Întocmirea planului de afaceri; - Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare


pentru proiectul

 


„Dezvoltarea societătii Coinject SRL”,

Beneficiar Coinject SRL


 

Ce urmeaza a fi depus in cadrul Programulului Operational Regional 2014 –


2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Informații anunț în GALERIA FOTO.