monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț solicitare oferte

Anunț solicitare oferte

în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță scriere proiect: - Întocmirea planului de afaceri; - Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul


Dezvoltarea societății Centrul Medical Transilvania SRL”, beneficiar Centrul Medical Transilvania SRL

Ce urmează a fi depus în cadrul Programulului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


INFORMAȚII DESPRE ANUNȚ ÎN GALERIA FOTO