monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț finalizare proiect “Abordări genomice și microfluidice în blocarea invaziei și a metastazării cancerului de sân”

Anunț finalizare proiect “Abordări genomice și microfluidice în blocarea invaziei și a metastazării cancerului de sân”

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca a derulat începând cu data de 02.09.2016 proiectul “Abordări genomice și microfluidice în blocarea invaziei și a metastazării cancerului de sân” – BREASTMICROGENOMICS, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor, acțiune 1.1.4, în baza Contractului de Finanțare numărul 41 din 02.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).


Obiectivul general al proiectului a fost caracterizarea și țintirea selectivă a invazivității celulelor tumorale în vederea îmbunătățirii răspunsului la tratament în cancerul de sân.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:


1. Caracterizarea mecanismelor moleculare de invazie tumorală la pacientele cu cancer de sân și corelarea acestora cu datele clinice și patologice

2. Identificarea și validarea de terapii eficiente de țintire a invaziei tumorale


3. Evaluarea aplicațiilor clinice ale terapiilor identificate prin testarea susceptibilității la celulele izolate de la paciente.

Rezultatele proiectului constau în identificarea unor căi de semnalizare asociate cu invazitivitatea tumorală mamară, pe baza cărora s-au selectat și testat diferiți compuși terapeutici în vederea țintirii selective a acestui fenotip. Adițional, în cadrul proiectului s-a dezvoltat o infrastructură de fabricare de dispozitive microfluidice ca și platforma de cercetar ebiomedicală la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță”.


Valoarea Totală a Proiectului: 9 633 458 Lei

Contribuţia Financiară Nerambursabilă: 8 617 500 Lei


(Contribuţia Financiară din partea Uniunii Europene: 7 276 215.31 Lei /

Contribuţia Financiară din Bugetul Național: 1 341 284.69 Lei)

Perioada de implementare a proiectului: 48 luni calendaristice;

Data inceperii proiectului: 01.09.2016

Data finalizării proiectului: 01.09.2020

Cod SMIS : 103557, ID : P_37_783

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”

 

Date de contact
Institutul  Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca
Laboratorul de Genetică, Genomică și Patologie Experimentală
Republicii 34-36, RO-400015 Cluj-Napoca

Persoane de contact:
Prof. Aman Russon– director de proiect - aman.russom@scilifelab.se
Dr. Oana Tudoran - oana.tudoran@iocn.ro

Tel. +40 264 590 638. Fax.+40 264 598 365