monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Creșterea competitivității firmei Atelier RVD prin tehnologizarea serviciilor prestate

Comunicat de presă

30.09.2020


Creșterea competitivității firmei Atelier RVD prin tehnologizarea serviciilor prestate
 

Compania Atelier RVD S.R.L. este beneficiarul proiectului cu titlul „Creșterea competitivității firmei Atelier RVD prin tehnologizarea serviciilor prestate”, cod SMIS 102831, în valoare totală de 1.196.020,72 lei, din care finanțare nerambursabilă de 803.309,90 lei compus din 682.813,84 lei – FEADR și 120.827,60 lei – buget național. Contractul de finanțare asigură Beneficiarului co-finanțarea proiectului său de investiții prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, program gestionat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.


Contractul de finanțare a fost semnat în data de 06.02.2018.

Proiectul s-a implementat în perioada 01.02.2016 și urmează a se finaliza la data de 30.09.2020, această perioadă cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.


Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea competitivității pe piață a companiei Atelier RVD S.R.L. prin creșterea productivității, inovarea și diversificarea gamei de servicii și a procesului de prestare a serviciilor cu ajutorul mai multor echipamente și aplicații software specifice de suport și eficientizare a activităților de arhitectură.

Impactul investiției constă în dezvoltarea bazată pe inovare, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare, iar prin rezultatele preconizate contribuie la integrarea pozitivă a pieţei, prin crearea unor condiţii atractive pentru muncă şi inovare. Proiectul a avut ca direcție strategică creșterea competitivității economiei și a nivelului de bunăstare a comunității prin utilizarea noilor tehnologii ca parte integrantă a dezvoltării comunității, stimularea politicilor axate pe inovație. Obiectivul specific al investiției a fost de consolidare a companiei pe piața muncii prin crearea a 5 noi locuri de muncă din care cel puțin unul este ocupat de o persoană din categorie defavorizată.


Atelier RVD
BIROU DE ARHITECTURA SI URBANISM

Municipiul Cluj-Napoca, Bd-ul Eroilor nr. 15
atelier.rvd@gmail.com
Rareș V. Drăgan


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro             |              facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”