monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizare implementare proiect "Dezvoltarea activității SC ONCO SURG SRL prin achiziția de echipamente medicale performante’’

 

Comunicat de presă

29.10.2020


Finalizare implementare proiect ”Dezvoltarea activității SC ONCO SURG SRL prin achiziția de echipamente medicale performante”

SC ONCO SURG SRL, cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca, Str. Observatorului nr. 11, ap.11, judetul Cluj, anunță finalizarea derulării proiectului:Dezvoltarea activității SC ONCO SURG SRL prin achiziția de echipamente medicale performante’’, cod MySMIS 114161, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3064/03.09.2018. Proiectul are o valoare totală de 6.252.598,03 lei, din care 4.424.359,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (FEDR = 3.760.705,84 lei si Buget natioal = 663.653,96 lei)


Proiectul s-a implementat la locatiile: 1. Cluj Napoca, Str. Observatorului nr. 11, ap.11, Jud. Cluj (sediu social); 2. Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Moșoiu Nr. 60, judetul Cluj (punct de lucru) si s-a derulat in perioada: 03.09.2018 – 29.10.2020.          

Obiectivele proiectului:  


1. Creșterea cifrei de afaceri a societății (cu minim 20 % incepând cu primul an dupa implementarea proiectului)
2. Creșterea profitabilității (creșterea profitului cu minim 20%, in primii 2 ani dupa implementarea proiectului)
3. Creșterea numărului de pacienți noi cu minim 20% anual, incepând cu primul an dupa implementarea proiectului, ca urmare a dezvoltării gamei de servicii medicale oferite.     

Rezultatele proiectului:


- Active corporale achiziţionate şi puse in funcţiune – 39 buc ( echipamente medicale)

- Activ necorporal achiziţionat şi pus in funcţiune: Aplicaţie software pentru gestionarea internă a activitătii, promovare şi comunicare cu pacienţii - 1 buc


- Servicii achiziţionate şi recepţionate: Consultanţă pentru elaborarea PA; Consultanţă pentru implementarea şi managementul PA; Certificare sistem de management integrat ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015; Certificare serviciu nou (procedura): tratamentul chirurgical al cancerului ovarian prin termochimioterapie intraperitoneala; Participare la targ ( congres) internaţional; Publicitate şi informare; Audit financiar

Impactul investiției la nivel local și regional                                                        

S-au achiziţionat echipamente medicale performante cu ajutorul cărora ONCO SURG se va impune pe piaţa locală şi regională in domeniul chirurgiei oncologice. Acestea vor aduce beneficii atât pentru beneficiar cât și pentru pacienţi, prin creşterea calității serviciilor medicale. Prin realizarea acestui proiect s-au creat trei noi locuri de munca.

 

OncoSurg
Clinică Privată de Chirurgie Oncologică

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României