monitorulcj.ro Menu
Economie

Ce se arată în raportul asupra inflaţiei pe luna noiembrie a acestui an

În data de 9 noiembrie guvernatorul Băncii Naționale a României a prezentat public raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2015. Raportul trimestrial asupra inflației face parte din politica de comunicare activă a băncii centrale în cadrul strategiei de țintire a inflației implementată de BNR încă de acum 10 ani.

Potrivit acestei publicații, rata anuală a inflației indicelui prețurilor de consum s-a situat sub nivelul țintei de inflație (2,5% ±1%), respectiv -1,7%. Cu alte cuvinte, în perioada cuprinsă între luna septembrie 2014 și luna similară a anului curent nivelul general al prețurilor de consum a scăzut cu 1,7%. Cauzele acestei dezinflații sunt reducerea prețului internațional al țițeiului în această perioadă și reducerea TVA la produsele de bază la nivel de 9%. Efectul semnificativ al reducerii taxei pe valoarea adăugată la aceste produse este determinat valoarea ridicată a ponderii mărfurilor alimentare în coșul de consum asociat inflației de bază  care este de aproximativ 50 la sută. Un efect invers, l-au avut majorarea tarifelor la gazele naturale și a prețului energiei electrice.

În analiza Băncii Naționale a României prognoza inflației IPC reprezintă chiar scopul acestei lucrări. Astfel, raportul prevede eliminarea graduală a deficitului de cerere din economie și acumularea, pe parcursul anului 2016, a unui exces de cerere în creștere în treptată. Aceste evoluții pot determina presiuni dezinflaționiste mai pronunțate în ultima parte a anului curent și prima parte a anului viitor și mai accentuat inflaționiste în a doua parte anului viitor. Analiza are la bază cele mai recente valori ale deviației PIB, pornindu-se de la premisele acțiunii efectului mai stimulativ al politicii fiscale începând cu a doua parte a anului viitor și influența ușor mai puțin stimulativă a condițiilor monetare reale.


În scenariul de bază, rata anuală a inflației IPC este prognozată la valori negative până în luna mai 2016, urmând a reveni ulterior la valori pozitive,  urmând a intra în intervalul de țintei începând cu luna ianuarie 2017. Se mai poate reține că în perioada 2016 -2017 intervalul de incertitudine este unul destul mare, având în vedere influența pe care o pot avea: evoluția economică în zona euro dar și cea din economiile emergente, cu precădere China dar și volatilitatea mare a fluxurilor externe de capital. Gradul de incertitudine este amplificat  de modul de implementare a politicilor economice și a efectelor care pot rezulta din volatilitatea prețurilor interne a unor produse agro-alimentare sau volatilitatea unor prețuri internaționale ale materiilor prime.

Etichete: bnr inflatie raport