monitorulcj.ro Menu
Economie

Bani sub semnul întrebării! COVID-19 a provocat un deficit consistent în bugetul județului. Ce proiecte vor primi suplimentare?

Consilierii județeni au validat, în ședința ordinară de joi, un proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj, pe anul 2020. Aprobat cu 25 de voturi „pentru”, o abținere și două neparticipări la vot, proiectul vizează mai multe alocări de sume pentru o serie de investiții derulate în această perioadă.

Bani sub semnul întrebării! COVID-19 a provocat un deficit consistent în bugetul județului

 

 


Prin Hotărârea de Guvern nr.554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, Județului Cluj i-a fost repartizată suma de 3.409.000 de lei pentru refacere drumuri județene, decolmatări și refacere poduri și podețe, afectate de calamitățile naturale.

De asemenea, sumele defalcate pentru din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate le nivelul județului sunt: pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului 3.632.000 de lei, pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – de 4.467.000 de lei, iar pentru echilibrarea bugetelor locale – 22.961.000 de lei.


Ținând cont de cele menționate mai sus, potrivit referatului de aprobare al proiectului, este necesară rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2020 cu suma de 8.099.000 de lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Suma de 22.961.000 de lei va fi repartizată pentru finanțarea unor obiective de investiții ale unor instituții aflate sub autoritatea Consiliului Județean (CJ) Cluj, precum și a altor proiecte de investiții derulate de CJ Cluj.

Ce suplimentări de buget au fost solicitate și validate?

– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca: 1.323.000 de lei;
– Dotarea Unității de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID-19: 12.285.000 de lei (cheltuieli eligibile 100%);
– Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca: 2.018.000 de lei pentru achiziția unui analizor pentru testare COVID-19;
– Muzeul de Artă Cluj-Napoca: 1.500.000 de lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fațade Palatul Bánffy – Muzeul de Artă Cluj”;
– Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj: 18.000 de lei pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video”;
– Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj: 10.000.000 de lei pentru „Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din Județul Cluj”.


De asemenea, prin Hotărârea de Guvern nr. 329/2020 s-a aprobat suplimentarea bugetului local al Județului Cluj cu suma de 558.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă.

– Revitalizarea zonei Parcului Etnografic „Romulus Vuia” Cluj-Napoca – Pădurea Hoia: 3.000.000 de lei;
– Spitalul Pediatric Monobloc, Centrul de Transplant, sediul Consiliului Județean Cluj: 1.425.000 de lei;
– Park and Ride: 3.000.000 de lei;
– Parc Industrial Tetarom 5 – infrastructură de acces: 3.000.000 de lei.


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a solicitat aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2020 cu suma totală de 24.351.000,35 de lei, din care 2.018.000 de lei din bugetul local al Județului Cluj, respectiv 22.333.000,35 de lei din venituri proprii, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Mai departe, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca a cerut o suplimentare de buget cu suma totală de 1.472.000,34 de lei, din care 1.323.000 de lei de la Ministerul Sănătății, prin bugetul local al Județului Cluj și 149.000,34 de lei de la Municipiul Cluj-Napoca, prin contractul de finanțare nr.322250/07.07.2020.


Totodată, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 400.000 de lei, sumă provenind din alocații bugetare din partea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca și care va fi utilizată la Titlul 71 „Cheltuieli de capital”.

Deficitul total la sfârșitul lunii iunie sare de 8,2 milioane de lei

În urma analizei situației încasării veniturilor și a plăților efectuate la data de 30.06.2020, deficitul total aferent anului curent este în sumă totală de 8.259.410 lei. Încasările la aceeași dată din cote defalcate din IVG alocate direct și din cote defalcate din IVG pentru echilibrarea bugetelor locale, venituri cu o pondere de aprox. 57% în totalul veniturilor secțiunii de funcționare, sunt în sumă de 97.267.000,66 de lei.

Este valoarea rezultată din media sumelor estimate în buget de 210.966.000 de lei la perioadă, rezultând un nivel al încasării cu circa 7,79% mai mic decât media sumelor estimate în buget pentru 6 luni, ceea ce înseamnă o încasare cu 8.215.000,34 de lei mai mică. Aceste categorii de venituri au un risc ridicat de nerealizare și în continuare în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea noului virus COVID-19, menționează CJ Cluj.

Sumele acestea pe care le repartizăm sunt cu semnul întrebării pentru că, într-adevăr, avem acel deficit (..) Nu știe nimeni cum va evolua economia și dacă aceste sume se vor și încasa”, a recunoscut Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. El a confirmat că este exclus ca în acest an să se mai aloce finanțări nerambursabile pentru organizațiile nonguvernamentale (ONG-uri).

CITEȘTE ȘI:

Consiliul Județean SUPLIMENTEAZĂ lista drumurilor în reabilitare. Unde se fac lucrări?