monitorulcj.ro Menu
Economie

Românii își pot CUMPĂRA vechime ca să iasă la pensie! Schimbare în sistemul de pensii

Românii pot cumpăra vechime la pensie din nou. Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 29 septembrie 2020 - 31 august 2021.

Românii își pot CUMPĂRA vechime ca să iasă la pensie! Schimbare în sistemul de pensii

 

 


Persoanele care nu au calitate de pensionar și care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani.

 


Românii își pot cumpăra vechime în muncă

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare în 29 septembrie 2020, transmite Casa Națională de Pensii Publice.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai oână în 31 august 2020. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau separate.


Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

Care sunt condițiile pensionării?

-nu are calitate de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
-nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
-nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.


Cât costă 6 ani de contribuție la pensie?

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.


Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt:

-actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
-declarația pe proprie-răspundere;
-procura specială autentificată în condițiile legii și care să trebuie conțină, în mod expres, datele de identificare ale mandatului și ale mandatarului, respectiv cel puțin: numele, prenumele, data nașterii, adresa și CNP;

Românii se pot pensiona cu 6 ani mai devreme

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare și de a achita contribuția de asigurări sociale, datorate de persoana asigurată.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2.230 lei.

Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute în OUG nr.163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.

Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 31 august 2020.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

CITEȘTE ȘI:

Tu știi câți bani îți trebuie pentru un trai decent? Salariul minim net din România, departe de decență!

 

 

 

Salariile și pensiile românilor vor crește! Ce aspect nu a fost precizat?