monitorulcj.ro Menu
Sănătate

Medicii de familie din Cluj protestează. Ce revendicări au?

Asociaţia Medicilor de Familie Cluj (AMFC) se asociază protestului iniţiat de Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) prin care doresc să atragă atenția că medicii de familie sunt profund nemulțumiți de adoptarea Hotărârii de Guvern privind Contractul-cadru 2016 – 2017 semnat de CNAS și MS.

Medicii de familie spun că nu s-a ţinut cont de propunerile făcute de ei, „având în vedere rolul medicilor de a își negocia propriul contract-cadru care stă la baza activității lor”, spun aceştia.

„Medicii de familie sunt ignorați în continuare, contractul este total nestimulativ, deși se luptă să ofere servicii medicale de calitate pacienților în condițiile în care sistemul informatic este o frână serioasă prin funcționarea sa deficitară. Legislatia este elaborată fără a ţine seama de propunerile medicilor de familie aduse la cunostinţa decidenţilor din sănătate prin demersurile anterioare; memoriile depuse la Instituția Avocatului Poporului și la Cancelaria Primului Ministru au rămas fără ecou. Starea de nemulțumire este generată de această atitudine, coroborată cu discriminarea medicilor de familie în raport cu ceilalți medici din sistem, demonstrată de faptul că, deși efectuează majoritatea serviciilor publice de sănătate, cabinetele de medicina familiei nu sunt considerate unităţi sanitare publice”, se arată într-un comunicat de presă.


Manifestarile de protest au debutat în data de 21 martie 2016, când, medicii de familie, respectându-şi programul de consultaţii, au început să poarte o banderolă albastră şi au afişat la cabinet principalele motive pentru care protestează. În perioada următoare se va organiza un miting de protest în fata Ministerului Sănătăţii şi se poate ajunge chiar la grevă generală.

Din ce cauză protestează medicii?

1. Impunerea unui contract înjositor, care va genera distrugerea cabinetelor de medicină a familiei din România


2. Finanţarea deficitară a sistemului medical românesc, inclusiv a asistenţei medicale primare

3. Disfuncţionalităţi şi birocraţie excesivă în toate sectoarele sistemului medical


4. Îngrădirea accesului pacienţilor asiguraţi la serviciile medicale datorită deficienţelor multiple ale sistemului informatic PIAS al CNAS, mai ales de la intrarea în funcţiune a sistemului Cardului de sănătate.

5. Neplata unor servicii medicale şi imputări nejustificate în sectorul medicinii de familie - datorate multiplelor erori ale SIUI.


6. Supra-sarcini administrative şi restricţionări economice în activitatea medicală a medicului de familie

7. Lipsa de receptivitate a decidenţilor la problemele, argumentele şi propunerile medicilor de familie pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului medical.


8. Neacordarea dreptului de negociere a medicilor de familie în ceea ce priveşte legislaţia specifică activităţii lor.

9. Lipsa unui contract de asigurare între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Asigurat, astfel încât fiecare contribuabil să cunoască drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi contractuale.